top of page

 คริสตจักรลูก 

 

ซึ่งในตอนนี้ เราได้บุกเบิกคริสตจักร 2 แห่งชื่อ

1. คริสตจักรขุนห้วยเดื่อ มีผู้เชื่ออยู่ที่นั่น 30 ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่หลังเขา มี อาจารย์ เทียนชัยและครอบครัวดูแล เป็นผู้ดูแลคริสตจักรที่นั่น

daughter church 1.jpg
daughter church 3.jpg
daughter church 2.jpg

2. กลุ่มนมัสการบ้านโป่งสา มีเด็กหอพัก ประมาณ 20-30 คน(เราใช้สถานที่ของหอพักนักเรียนเป็นที่นมัสการทุกๆวันพุธ) และเราวางแผนที่จะตั้งเป็นคริสตจักร ต้นปี 2018 เพราะหมู่บ้านนี้ เป็นคนพื้นเมืองที่อยู่บนดอยและยังไม่มีผู้เชื่อ และมีอีก 2 หมู่บ้าน ที่ยังไม่มีคริสเตียนและคริสตจักร ซึ่งรวมๆแล้วมีประชากรผู้ไม่เชื่อเกิน 800 คน (อ.นิพนธ์) 

daughter church 6.jpg
daughter church 4.jpg
daughter church 5.jpg
bottom of page